ยอดรวมปันน้ำใจ ณ วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 17:52 น.
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมโครงการและรักษ์โลกไปกับเรา
จำนวนผู้สมัครรับ
e-Policy
จำนวน
e-Receipt
รวมเงินร่วมสมทบทุน
(บาท)
1,087
63,121
158,852